Kao što već znamo, prošle godine mladenci širom svijeta su bili prisiljeni mijenati svoje planove vjenčanja. Vjenčanja su postala manja,... više...